Make your own free website on Tripod.com
Get Paid To Read Emails

Surat Peguam Ke Mahkamah Persekutuan

6 Jun 2002 

Timbalan Pendaftar
Mahkamah Persekutuan Malaysia
Bangunan Sultan Abdul Samad
Jalan Raja
50506 Kuala Lumpur
[U/P: Puan Azimah Binti Omar] 

Puan 

DALAM MAHKAMAH PERSEKUTUAN RAYUAN JENAYAH NO. 05-8,9,10,11, & 12-2001(W)

[Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Permohonan Jenayah No. 44-15,16,17,18 & 19-2001]

Mohamad Ezam Mohd Nor & 4 Yang Lain v. Ketua Polis Negara 

Dengan segala hormatnya kami merujuk kepada perkara di atas yang mana penggulungan penghujahan telah dibuat pada 28 haribulan Februari 2002. 

Adalah dimaklumkan kepada pihak Puan bahawa kami telah dihubungi oleh pihak keluarga Perayu-perayu (tahanan-tahanan ISA) dan mereka merayu serta memohon jasa baik pihak Puan agar dapat memajukan surat mereka kepada Yang Arif-Yang Arif Hakim-hakim berkenaan permohonan bagi menyegerakan tarikh keputusan rayuan Habeas Corpus. 

Bersama-sama ini disertakan sesalinan surat dari Puan Aliza Jaffar, isteri kepada Perayu Kelima, Saari Sungib, bertarikh 4 haribulan Jun 2002 untuk perhatian dan tindakan selanjutnya dari pihak Puan 

Segala kerjasama serta perhatian Puan dalam hal ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian. Yang benar,

TETUAN DAIM & GAMANY ………………………………..

Sivarasa Rasiah 

Sk. 

Setiausaha kepada
Y.A.A Tun Tan Sri Mohamed Dzaiddin bin Hj. Abdullah
Ketua Hakim Negara 


Setiausaha kepada 
Y.A.A Tan Sri Datuk Steve Shim Lip Kiong
Hakim Besar Sabah & Sarawak 

Setiausaha kepada 
Y.A Datok Hj. Malek bin Hj. Ahmad
Hakim Mahkamah Persekutuan 

Setiausaha kepada 
Y.A Dato’ Siti Norma bt. Yaakob
Hakim Mahkamah Persekutuan 

Tuan Hj. Sulaiman Abdullah 
Tetuan Zain & Company
Peguamcara & Peguambela
Tingkat 6 & 7 Bangunan Dato’ Zainal
23 Jalan Melaka
50720 Kuala Lumpur 


Encik Christopher Leong 
Tetuan Chooi & Company
Peguamcara & Peguambela
Penthouse, Bangunan Ming
PH 01, Jalan Bukit Nanas
50250 Kuala Lumpur Encik Malik Imtiaz Sarwar 
Tetuan Malik Imtiaz Sarwar
Peguamcara & Peguambela
D3, Taman Tunku Apts
Taman Tunku, Bukit Tunku
50480 Kuala Lumpur 

8. Anakguam-anakguam